Vatikanet advarer mod bogstavelig tolkning af Bibelen.

-------------------------------------------------------------------------------
Fra Kristeligt-dagblad.dk
14. juni 2008.

Fundamentalistisk læsning af Bibelen risikerer at underminere forståelsen, advarer Vatikanet.

Det er vigtigt at læse i Bibelen, men det er også vigtigt at tolke dens tekster ud fra kirkens lære og tage hensyn til de historiske dimensioner. Sådan lyder budskabet fra Vatikanet, der på den kommende bispeforsamling i Rom til oktober skal diskutere "vigtigheden af Guds ord i kirkens liv og mission"...
Læs mere her.
-----------------------
12. juni 2008.
By Francis X. Rocca.

Vatikanet kritiserer bogstavelig, fundamentalistisk tolkning af Bibelen.

Vatikan City (RNS): En tendens til at tolke Bibelen gennem ”fundamentalismens” briller truer med at underminere Katolsk forståelse af Skriften, sagde Vatikanet torsdag den 12. juni.

Udtalelsen figurerer i dagsordenen for den næste generalforsamling i Biskoppernes Synode, som i oktober vil bringe prælater til Rom for at overveje ”vigtigheden af Guds ord i kirkens liv og mission”.

Det 86-sider lange dokument, som blev frigivet i torsdags, understreger nødvendigheden af at forøge katolikkernes kendskab og forståelse for Skriften. Men skønt man tilskynder den rettroende til at læse Bibelen enten alene eller i studiegrupper, så understreges det, at al fortolkning må ske i lyset af kirkens lære.

”Fundamentalismen søger tilflugt i bogstavtrældom og afslår at tage den historiske dimension i bibelsk åbenbaring i betragtning”, anfører dokumentet.

”Denne form for fortolkning vinder stadigt og flere tilhængere… selv blandt katolikker”, lægger dagsordenens forfattere til, idet de citerer et tidligere Vatikan dokument.
”Det kræver en urokkelig binding til ubøjelige doktrinære synspunkter og pålægger - som den eneste kilde til undervisning om kristenliv og frelse - en læsning af Bibelen, som sfviser alle spørgsmål og al slags kritisk undersøgelse”.

Fundamentalisme i sin ”ekstreme form” eksisterer i ”sekterne”, oplyser dokumentet.

Ordet ”sekt” refererer til ”marginale” protestantiske kirker, som ikke deltager i dialog med Rom, forklarede Synodens generalsekretær, ærkebiskop Nikola Eterovic på en pressekonference, hvor dokumentet blev præsenteret. Eterovic gjorde opmærksom på, at repræsentanter fra adskillige ikke-katolske kristne kirker vil deltage ved oktober-mødet.
-----------------------------
Oversæt. Lis J.
--------------------------
Læs her (På engelsk).