Kvindens stilling i LM.

----------------------------------------------------------------------------------
Fra Præsten skriver
En luthersk blog fra Augustanakirkens pastor,
16. august 2008.

Kvindens stilling i menigheden - en replik til debatten i LM.
I Luthersk Missionsforening (LM) har der, bl.a. i bladet "Tro og Mission", foregået en debat om nogle kommende vedtægtsændringer (se også kommentar af Mikkel Vigilius her).

I det seneste nr. af "Tro og Mission" rejses nogle interessante spørgsmål fra tilhængerne af kvinder i LM’s ledende og besluttende organer.
Birger D. Petersen og Hakon Christensen skriver:

“PO og MV stiller spørgmålstegn ved, om der kan sidde kvinder i Landsrådet. Det er værd at bemærke, at de opgaver MV og PO nævner, der skulle problematisere det, stort set er identiske med de opgaver og muligheder, som er lagt hen til afdelingsmøderne og generalforsamlingerne lokalt i kredse og frimenigheder. Her har kvinder altid kunnet deltage med fuld tale- og stemmeret.”

Jeg skal indrømme, at jeg ikke kender LM’s historie særligt godt, så jeg ved ikke, om det altid har været sådan. Men jeg ved, at tidligere tiders lutheranere respekterede Guds ordning for forholdet mellem mand og kvinde, og derfor heller ikke lod kvinder stemme i menighedens besluttende organer...
Læs resten af Kvindens stilling i menigheden - en replik til debatten i LM
-------------------------------------
Læs mere om tjenestedeling her.
-----------------------------------------------------------------------------------