Tempelpladsen er jødisk.

----------------------------------------------------------------------------------
Fra Karmel.net
2. september 2008.


Muslimsk råd: Tempelplassen er jødisk.
Et hefte om Tempelplassen utgitt av Det øverste muslimske råd (Waqf) i 1925 konkluderer med at hele Tempelplassen er jødisk. Waqf som har hatt overoppsyn med muslimske steder i Jerusalem, skrøt til og med at Salomons tempel en gang stod på plassen. På side 4 i heftet står det at ”det ikke er noen tvil om at stedet er identisk med stedet hvor Salomons tempel stod. Det er en allmenn oppfatning at stedet også er der hvor David bygde et alter til G_d,” står det videre med henvisning til 2. Samuels bok. Det var i 1997 at PLO-myndigheten for alvor startet en kampanje hvor de hevdet at Tempelplassen alltid hadde vært islamsk.
Læs her.