Forførelse - ikke forfølgelse - er farlig.

---------------------------------------------------------------------------------
Fra Shafan.dk
Uddrag af afsnittet Den store trængsel
Fra bogen, "Sejrstroen på Herrens Dag".
Af Frank Jacobsen.

Og hvad vi også skal bemærke er, at denne store trængsel ikke består i ydre forfølgelse, men i forførelse.

Dette ser vi tydeligt hos Matthæus: "Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet. Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske Kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild" (Matt.24,22-24 ).

Endvidere skal vi lægge mærke til, at Skriften altid sætter denne trængsel i forbindelse med Herrens Dag. Det gør Paulus her (v.13). Det gør Jesus (Mt.24), og det gør Johannes i Abenbaringen (Åb.7).

Sagen er nemlig, at Satan med denne trængsel vil fjerne os fra den tro, som ved Herrens komme er sejrstroen. Og det er ud af den alvor - som vi skal se mere om i Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne - at Jesus siger de bekymrede ord: "Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?" (Luk.18,8 )

At han vil finde tro, er helt sikkert. Der vil være masser af tro, for der vil komme en antikristelig vækkelse før Herren kommer. Der vil komme en falsk kristelig vækkelse, som netop fjerner mennesker fra den sande tro.

Jesus spørger med bekymring angående den eneste saliggørende tro - mon den findes, når Han kommer igen? Det er det, Han er så bekymret for. Og det har Han stor grund til, fordi vi lever i den store trængsel, som fører mennesker bort fra troen og hen til et anderledes evangelium, en anderledes hellig ånd, en anderledes tro på Jesus.

Dette skal vi da også bemærke, at medens kirkens historie vidner om, at ydre trængsler fremmer troen, så vidner både Skriften og historien om, at det er forførelsens indre trængsler og fristelser, som lokker hjertet bort fra troen...
Læs hele afsnittet her.
--------------------------------------------

Forfølgelse - forførelse
Tilsendt digt af Jørgen Høgetveit.

Han kommer i en løves prakt
og brøler vilt mot himlens pakt.
Han ønsker kun å skremme matt
Guds barn så små i himlens drakt.

Hvis ikke dette lykkes ham
å fjerne tro på offerlam
Så trer han frem i engels drakt
vil fjerne oss fra dåpens pakt

Så la deg ikke skremme bort
fra vandringen mot Sions port
La intet lure deg fra Ham
som var Guds sanne offerlam.

Matt. 24, 4 og 6.