Befinder du dig i Transformationens fødselsveer?

---------------------------------------------------------------------------
Fra herescope.blogspot.com/
Den 9. marts 2006.

Hjemmesiden, Herescope, blev bedt om, at udforme et grundrids/oversigt over, hvad transformation består af. Nedenfor er en kortfattet oversigt, som vil være til hjælp for mange.

Omdannelse (transformation) er endemålet for en proces, der går fra tradition—over overgang—til omdannelse.

TRADITION—TRANSITION—TRANSFORMATION.

Dette kaldes undertiden et paradigmeskifte, hvilket betyder, at omdannelsen (transformationen) udskifter vores verdensbillede fra det gamle til noget nyt.

Dette er en dialektisk proces, som viser sig i, at læresætninger(thesis) følges op af udfordringer fra dets modsætning (antithesis) og udvikler sig til en stadig oprulning af, at tingene går op i en højere enhed (synthesis).

Transformationen er konstrueret, samarbejdet og/eller manipuleret.
Transformation involverer forandringer af en persons værdier, meninger, tro, holdninger og endog hans adfærd i forhold til dette nye paradigme/verdensbillede.

1) Hvordan vide, når der er tale om ”Transformation”?
2) Hvordan opdager man den PROCES, der fører til ”Transformation”?
Læs svar på spørgsmålene her.
------------------------------
Fra Bibelen Online:

”Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden.”
1. Joh. 4,1.
------------------------------------------------------------------------------