Digt til Midfaste Søndag.

------------------------------------------------------------------------------
E-mail fra Verner Kristensen, Herning.
23. marts 2009.Da Jesus så en skare stor,
som fulgte søens bred,
fordi de så hans tegn på jord
og lyttede til frelsens ord,
fik han medlidenhed.

Til Filip spurgte han om brød,
som kunne mætte dem.
Men Filip så kun deres nød
og kunne ikke købe brød,
førend de skulle hjem.

En lille dreng med fisk og brød
kom frem med disse ting.
Mens skaren sad i græsset blød,
velsigned’ Jesus fisk og brød
og delte dem omkring.

De tusinder blev alle mæt,
og resten blev så stor,
at kurve fulde samles let
på denne øde strandbredsplet,
hvor Jesus dækked’ bord.

Den folkeskare priste ham
som Guds profet på jord.
Men Jesus var Guds offerlam
og ønsked’ ikke kongeham
med verdslig magt så stor.

Det vidner om, at Jesus har
al magt – i nåde skjult.
Og Han på korset synden bar,
da han forsoned’ med sin Far
enhver, som tror det fuldt.
Johs. 6, 1-15.

Verner Kristensen. 23. marts 2009.