Er der gået inflation i bøn?

---------------------------------------------------------------------------------

Bøn i videnskaben:
Bøn sætter gang i avancerede dele af hjernen.
Bøn og religiøse tanker aktiverer de samme centre i hjernen, som står for fantasi og hukommelse, viser ny forskning...

Læs mere her.
------------------------
Bøn i politik:
Obama betoner bønnen.
USA’s præsident har gjort bøn til en almindelig affære ved præsidentielle begivenheder...

Læs mere her.
----------------------
Bøn på internettet:
Find en bøn på internettet.
På internettet kan man finde bønner til alle livssituationer og holde virtuelle bedemøder. kristendom.dk har samlet en guide til bønner i cyberspace...

Læs mere her.
-----------------------
Mobile bønner:
Bøn for Verden.
Sjov børnebog til de mobilsmarte unger!

Læs mere her.
-------------------------
Bøn med kroppen:
Dans & meditation i Emmauskirken.
Læs mere her.
-------------------------
Centrerende bøn - Kontemplativ bøn - Indre bøn:
1) Contemplative Outreach har udarbejdet en online retræte sammen med Sprituality & Practice om Forgiveness...
Læs mere her.
.
2) Indre bøn - væren i Guds nærvær.
I Katolsk Orienterings serie om bøn, hvor vi hidtil har set på tidebønnen og rosenkransen, er vi nu kommet til indre bøn...
Læs mere her.

-------------------------
Taizé bøn:
Bøn og sang.
Her skitseres en typisk ”bøn med sange fra Taizé” (gudstjeneste), vigtigheden af stilhed, hvordan man arrangerer stedet hvor bønnen vil finde sted, brug af ikoner, lydklip, RealAudio og meget mere...
Læs mere her.
-------------------------
Synkretistisk bøn:
Synkretistisk bøn i skolerne og allianceugen.
En bøn, som ikke bedes med henvisning til Guds søn, Jesus Kristus, som led og døde for at sone menneskers synder, er ikke en bøn til den sande Gud, men til en menneskeskabt afgud...
Læs mere her.

----------------------------------------------------

Fra Bibelen Online:

Om bøn:

"Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det."

Fadervor:

"Derfor skal I bede således:

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen."

Matt. 6,7-13.