Krig eller kristent ungdomsstævne?

Fra lmu.dk
Hentet april 2009.


Reload 2009.
R.I.P. = Rest in Peace