'Kristendom' uden kors.

Citater fra "Reimagining Christianity".
Dansk: ”At gentænke kristendom (tilf. red.)

Af Rev. Alan Jones,
Dekan ved
“Grace Cathedral”,
(En Episkopal kirke i San Francisco.)


”Kirkens fiksering på Jesu død som den almengyldige, frelsende gerning må slutte, og korsets plads må gentænkes i kristen tro. Hvorfor? På grund af dyrkelsen af lidelsen og den hævngerrige Gud bag den.” Side 132.

”Den anden tråd af retfærdig kritik adresserer sig til den antydning, som er underforstået i korset - at Jesu offer skulle tilfredsstille en vred gud. Straffen i andres sted [korset] var navnet på denne afskyelige doktrin.” Side 168.
-------------------
Oversæt. Lis J.
Sidetal refererer til den engelsksprogede udgave.
Læs også Om Brian McLaren og New Age.
-----------------------------------------
Fra Bibelen online:

"For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft". 1. Kor. 1,18.