.........................Påskedigt.......................
Påske.
Melodi: Bryd frem mit hjertes trang at lindre


Da Jesus gik mod kors og døden,
holdt han en mindefest for dem,
der flygtede forskræmt i nøden;
men Jesus glemte ikke hvem,
der gerne ville møde nåde,
og det er kærlighedens gåde.

Han blev forrådt og førtes bundet
til jødefolkets høje råd,
der falske vidner havde fundet,
men deres ord faldt ej i tråd
med farisæers ord og klager,
fordi de Jesus Kristus vrager.

De dømte da Guds Søn til døden,
men romermagten måtte til
at gøre, hvad der var fornøden:
fuldførte deres rænkespil.
Han pisket blev og så korsfæstet
og med et spyd i siden kvæstet.

På korset Jesus bad om nåde
for sine fjender uden tal.
Hans kærlighed vil gerne råde
og frelse fra al Helveds kval.
Til sidst Han råbte på sin Fader:
”Min Gud! Hvorfor du mig forlader!”

Han blev i graven lagt af venner,
som ellers i det skjulte gik,
og dermed de for sandt bekender,
at Jesus de til frelser fik.
En sten blev væltet hen for graven,
og romerne gik vagt i haven.

Men Englen kom da påskemorgen
som lyn og vælted’ stenen bort.
Da Jesus opstod, slukked’ sorgen
for vennerne, der sørged’ stort.
Han kom til dem bag lukte døre
og gav dem fredens ord at høre.
Verner Kristensen. 2003.