Allehelgensdag versus Halloween.

Fra Kommentar-avisa.no/
Gjestekommentar.
30. oktober 2009.
Av Hallvard Kvæven.

Søndag er det allehelgensdag. Ikke alle dødes dag, men alle-helgners-dag. Hvem er så disse ”helgner”? Jo, det er de døde som døde i Herren. De er nå i evighetens salighet.

Kvelden før er det som kalles Halloween. Barn og unge kler seg i djevlekostymer og vandrer rundt i mørket utenfor. Hvem minnes da? Jo, da minnes de døde som ikke døde i Herren. Om deres tilværelse nå kan en lese i Lukas-evangeliet kap. 16 vers 19ff.
Læs her.