Bibelskolen på Fossnes.

Fra Fossnes.info
Oktober 2009.

Rektor og timelærer:
Per Bergene Holm
Utdannet cand. teol. fra Menighetsfakultetet (1988). Har hebraisk mellomfag, Norsk grunnfag, Historie grunnfag og Ped. sem. 1988-1990 feltprest. 1990-1992 lektor ved Kvitsund Gymnas. Rektor ved Bibelskolen på Fossnes siden opprettelsen av skolen i 1992.

Øvrige ansatte:
Lars Fossdal

Sigbjørn Agnalt
Martin Fjære
Konrad Fjell
André Heian

Web: http://www.fossnes.info/