Den troe, som vil med lempe og uden møye frem...


"Den troe, som Jesum favner"
Det oprindelige vers 3.

3.
Den troe, som vil med lempe
Og uden møye frem,
Den troe, som ey vil kiempe
Sig giennem verden hiem,
Den troe er død og kold,
Ey værd en troe at nævne,
Har ingen kraft og evne
Mod satans piil og skiold.
H. A. Brorson 1735

Læs hele salmen her.