"Men efter hans løfte venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor." 2. Pet. 3,13.

Fra Kommentar-Avisa.no
4. november 2009.
Av Jørgen Høgetveit.


Klimadrøftinger - SYNDEFLODEN: Olje, kull og CO2.
Skriften sier klart og tydelig at hele verden ble dømt ved Syndefloden og den skal dømmes igjen ved ild i endetiden. Og det synes nå å få en underlig sammenheng med dagens fenomener og resultatet av Syndefloden og vår utnyttelse av disse: olje, gass og kull.

For oss som tror at den hele Skrift er innblest av Gud og kan leses rett fram som det står skrevet og forstås som det står skrevet – vi gjør ikke Syndefloden om til en myte, men tror at den har funnet sted som en domsslutning fra himmelens og jordens Skaper. Dermed tror vi Gud kalte Noah til å bygge arken og redde det av skaperverket som Gud ville redde – resten gikk under. Jesus selv referer også til Noah som en realitet.

Sluttscenen preges av ILD og varme.
I klimadrøftingene som nå skal foregå i København, er nok faktagrunnlaget ennå omdiskutert – men det er likevel noen signaler om olje, gass og kull og naturødeleggelse – med påfølgende konsekvenser av sult, tørst etc. som det er god grunn til å vurdere i bibelsk lys. Som kristne må vi aldri glemme at kloden er Herrens skaperverk, og vi skal drive en riktig forvaltning.

Det er en dyp sannhet det biskop Skovgaard Petersen skriver i ”Bibelens Krone”, en bok om Johannes Åpenbaring: Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket... Læs mere her.