"Når Kristus Kommer" af LM's stifter - Christian Møller.

"Når Kristus kommer"
Af Christian Møller.

"Medens vi endnu var afmægtige, led Kristus, da tiden var inde, døden for os, som endnu var ugudelige." (Rom. 5,6). Dette skriftord åbnede forfatterens øjne for, hvad Gud har gjort for vor frelse, og budskabet herom forblev så længe, han levede, kernen i hans forkyndelse.

Her var han i dyb overensstemmelse med sine lærefædre Luther og Rosenius. Men i modsætning til dem var han også levende optaget af tanken om Kristi genkomst, som han satte i forbindelse med jødernes tilbagevenden til fædrenes gamle land, eller som han i fuld overensstemmelse med Bibelen kalder det: "Herrens land".

I denne lille bog har Møller samlet en række af Bibelens vidnesbyrd om Jesu genkomst og de begivenheder, den vil udløse, og fordi han har gennemført princippet "ikke ud over, hvad der står skrevet" er bogen i dag, mere en 100 år efter sin første fremkomst, stadigt brændende aktuel.

Ganske få eksemplarer tilbage!
Forlag: LogosMedia.
Udgivet: 1977.
------------------------
Læs desuden Christian Møller tog Gud på ordet.