Ny teologisk retning "annullerer reformationen".

Uddrag fra SøndagMorgen.dk
21. januar 2010.

Interview med teologen Peter Olsen, der netop har forsvaret sin afhandling om ”Open theism”.
Open theism bygger på en gammel teologisk strid mellem calvinister (som fastholdt at menneskets frelse helt og holdent afhænger af Guds udvælgelse) og arminianere (som fremholdt, at mennesker først frelses når de med deres fri vilje modtager Guds forsoning i Kristus)...

Tilbage i katolocismen
Peter Olsen går videre og afdækker, hvordan de forskellige frelsessyn (soteriologier) påvirker missionstænkningen.

Calvinismen giver sig selv. Gud har på forhånd udvalgt, dem der bliver frelst. Arminianismen – og nu Open theism – siger, at mennesket kan vælge Gud efter den indsigt de har. De oplyses af ”Guds assisterende nåde” og bliver frelst i samme omfang, som de bekræfter Guds nådesbevisninger – uanset om de har hørt om Kristus eller ej.

Her er vi tilbage i katolicisme, fremholder Peter Olsen:
- Med disse opfattelser har et stigende antal moderne arminianere fuldstændigt forladt reformationens teologi. De er ikke længere evangeliske kristne, siger han.
- Fordi arvesynden ikke stikker så dybt, og især fordi det er os og ikke Gud, der har behov for forsoning, omtolkes Jesu korsdød fra en stedfortrædende soning af synd til en fremvisning af Guds smerte over synden eller til en genoprettelse af den moralske balance i skaberværket. Af samme grund tror man her, at langt de fleste mennesker blive frelst.

Derfor står hele den evangelikale verden i et betydeligt teologisk opbrud i øjeblikket, mener Peter Olsen. Særligt i Nordamerika, hvor forandringerne bliver kaldt "the evangelical megashift".

- Hvis syndefaldets konsekvenser ikke er helt så alvorlige, som reformatorerne hævdede, eller hvis Guds assisterende nåde til dels ophæver disse konsekvenser, så mennesket har frihed til selv at vælge eller fravælge troen på Gud, er det op til det enkelte menneske selv at omvende sig og at fastholde troen til det sidste, uddyber Peter Olsen... Læs mere her.
--------------------
Læs artikel af Peter Olsen om "Open Theism" som pdf-fil her.
---------------------------------------------
John MacArthur on "OPEN THEISM'S ATTACK ON THE ATONEMENT" here.
-------------------------------------------------------------------------------------------------