Salme af Hans Nielsen Hauge.

"Jeg er hos Gud i nåde"
Tone: Nu hjertelig jeg lenges

1. Jeg er hos Gud i nåde – Hva skader verden meg
Om den en stund får råde og stenger meg min vei?
Om den mit legem binder I fengslets mørke skjul,
Dog ånden overvinner Og holder glad sin jul.

2. Den onde flokk ei fatter hva Åndens virkning er,
De møter dem med latter Som har sin Jesus kjær.
De vil ei se og kjenne Hva tjener dem til fred –
Men det er blindt at renne I mørkets avgrunn ned.

3. Vår Gud oss trofast lover At han hver sjel vil fri
Som her i livet vover Å vandre sannhets sti,
Som ei seg lar forføre Av verdens tant og skinn,
Men faste trinn vil gjøre Helt i Guds rike inn.

4. I søskende så kjære, Som er i Herren ett,
Vi bør årvåkne være, Til mandig strid beredt,
Oss aldri lade svike Av verdens falske ånd
Og ei tilbake vike For noen trengselsbånd.

5. Guds nåde nå oss styrke Og stå oss kraftig bi,
At vi ham rett kan dyrke Og følge sannhets sti,
Og alle våre dage Med et forenet sinn
For ham oss selv forsage, I himlen trenge inn.

Hans Nielsen Hauge, Juleaften 1799 i rådhusarresten i Trondheim.
Gustav Jensen 1909.

Formidlet af Poul Larsen, Bylderup Bov.