Bileam får det svar, han vil have!

Uddrag af artiklen, Bileams vej.
Fra Bibelsk Tro,
Nr. 2 - 2006.
Af Mikkel Vigilius.


Der er mange alvorlige og ransagende sider af Bileams historie. Men det uden sammenligning mest alvorlige er, at Gud giver Bileam det svar, han vil have! Bileam kender sandheden, men han vil ikke vide af den Gud, som siger nej! Han vil have en anden gud, en gud, som siger ja. Og så får han det!

Gud giver ham hen til løgnen, og lader ham tro det, han vil. Han siger til ham, at han har lov at gå med dem, som vil have ham til at forbande Israel.

Bileam er lykkelig. Han får det, som han vil! Nu ligger vejen åben, og han går glad af sted. Men han har fået Gud imod sig – uden at vide det! Et æsel bliver hans redning fra Guds straffende engel og fra døden (4. Mos 22,23).

To steder i GT møder vi det samme rystende og ransagende udsagn om Gud: ”Du er oprigtig mod den oprigtige, men over for den falske forstiller du dig(2. Sam 22,27; Sl 18,27).

Går vi til Guds ord med en målsætning om at få Gud til at sige noget andet, end det, vi allerede har hørt og erkendt som sandheden, så er vi inde på falskhedens vej. Da kan Gud handle med os, som han handlede med Bileam. Han forstiller sig, og lader os høre det, vi selv vil. Han giver os hen til løgnen.

Netop sådan vil Gud handle i de sidste tider, siger Paulus. Over dem, som ikke har taget imod ”kærlighed til sandheden”, vil Gud sende vildfarelsens magt, ”så de tror løgnen” (2. Tess 2,10-11). Noget værre kan man næppe forestille sig: at se løgnen som sandhed og have Gud imod sig – uden at vide det.
--------------------------------
Læs hele artiklen: Bileams vej.