Homosexualitet, Romarbrevet 1 och en nations död.

Fra Rilnews.org/
Publ: 2010-08-16.
Av Bill Muehlenberg.

I Romarbrevet 1 görs det klart att homosexualitet är den synd som utgör höjdpunkten av människans uppror mot Gud.
-----------------------------------------------------------------
Det finns knappast en mer skrämmande och allvarsam text i hela Skriften än Romarbrevet 1:18-32. Men trots detta är den tyvärr kanske en av de mer försummade texterna inom nutida kristenhet. Och inte undra på, eftersom den genomsyras av så mycket trendig rappakalja som lärs ut om Gud och moral nuförtiden... Læs som pdf-fil på svensk her.
Læs en oversættelse til dansk af Gert Gravgaard her.
------------------

Fra Bibelen Online:

"Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres legemer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen – han være lovet til evig tid! Amen.
Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber: Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente." Rom 1,24-27.