Hvem er Roger Oakland?


Roger Oakland er grundlægger af Understanding the Times International, en organisation oprettet for at opbygge Kristi legeme til dømmekraft og for at nå ikke-kristne med evangeliet om Jesus Kristus. Han er også forfatter og en anset foredragsholder, der taler over hele verden om en bred vifte af emner fra et kristent verdenssyn. Hans værker er blevet udgivet på mange forskellige sprog, og han har tjente i over 40 forskellige lande. Han bruger fortsat sine nådegaver til at gøre vanskelige koncepter forståelige for folk i alle aldre og med alle forskellige baggrunde. [1]

Roger Oakland var tidligere biologi-lærer og evolutionist. Han blev omvendt til kristendommen i 1978. Den bog, som han og Dan Wooding skrev, og som beskriver hans omvendelse, er "Let There Be Light". [2]

Tidligt i sin tjeneste arbejdede han tæt sammen med Glen og Larry McLean. Han havde base i Eston, Saskatchewan fra 1980-1988, men i september 1988 flyttede han og hans familie fra Canada til det sydlige Californien. Han var medarbejder i personalet ved Calvary Chapel i Costa Mesa i omkring tre år. Efter dannelsen af Understanding the Times International blev han ledt til at udbrede evangeliet i hele verden. Han vedbliver med at stræbe efter at nå så mange mennesker som muligt med forkyndelsen af, at Guds ufejlbarlige Ord er den eneste sande kilde til forståelse af fortid, nutid og fremtid. [3]

Understanding the Times International blev dannet af Roger Oakland i 1990. Deres vigtigste mål er at være en "International Opsøgende Mission viet til Evangelisation blandt de fortabte og til at udruste Kirken til at bedømme". De arbejder for at belyse nyhederne fra et bibelsk perspektiv.

Understanding the Times International er en non-profit organisation, der modtager fradragsberettiget finansiel støtte gennem donationer fra privatpersoner og kirker, sammen med salg af materialer fra deres online-side. Alle indtægter går direkte til at udvide og opdyrke Guds rige. [4] Roger Oakland og hans ministerium har til formål at gøre alle opmærksomme på Herrens komme, og det er tydeligt, at hans ministerium lægger vægt på Efeserbrevet 5:15-17: "Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje."

Oversat fra: http://creationwiki.org/Roger_Oakland
-------------------------------------------------
Links til artikler her: Roger Oakland.