Advarsel - 'Kristen mystik'!!

-----------------------------------------------------------------------------
Uddrag fra Religion.dk
28.07.07.


Instruktørens spirituelle rejse.
For filminstruktør og forfatter Marie Louise Lefèvre blev kristen mystik svaret på hendes religiøse søgen. Her deler hun nogle af sine erfaringer.......

Sidste år udkom Marie Louise Lefèvres film ”Invitation fra Gud” på DVD.
Hovedpersonen er den amerikanske cisterciensermunk Thomas Keating. Filmen indeholder blandt andet en samtale med Keating om den centrerende bøn, som er en gammel kristen bønsform, der kan sammenlignes med Østens meditation.
Marie Louise Lefèvre udøver selv denne bønsform, som hun med filmen formidler videre til spirituelt interesserede....

Hendes spirituelle søgen bragte hende blandt andet til Jes Bertelsens ”Vækstcenter”, hvor hun for første gang startede med at meditere. Her stiftede hun både bekendtskab med den tibetanske buddhisme og kristen mystik....

Den kristne spiritualitet har det udgangspunkt, at den treenige Gud er til stede i alle mennesker. Eftersom vi er skabt i Guds billede, og Gud blæste sin ånd ind i os, så har vi det potentiale indeni....

Samtidig siger man også, at syndefaldet handler om, at Adam og Eva glemte, at de var ét med Gud. Det, at man er i enhed med Gud, er i virkeligheden en naturlig kvalitet ved mennesket. Mennesket har bare glemt det. Det er det, mystikeren prøver at reparere på; at komme tilbage til den erfaring, at man er ét med Gud. - Det betyder ikke, at man bliver Gud. Men man kan få den erfaring, at man på en måde bliver Jesus . Hvis Jesus er Gud søn, så har alle mennesker potentiale til at blive Guds søn eller datter....

Læs mere her.
Læs om centreret (kontemplativ) bøn her.