Den antikristelige fornægtelse.

----------------------------------------------------------------------------------
Fra "Første Johannes' brev",
Af Marius Jørgensen.

Den egentlige antikrist er endnu ikke kommet, men hans ånd er i stærk virksomhed (kap. 4,3b) gennem de mange forløbere.

Om alle disse gælder det, at de er opstået i menigheden, slgn. Ap.G.20,30 .
Der vil vranglærerne altid forsøge sig, men menigheden var dengang så ubekvemt et arbejdsfelt, at vranglærerne blev nødt til at skille sig ud fra menigheden, og dermed blev det klart, at de ikke hørte til i den. -
Ikke alt, der giver sig ud for ånd, er af Guds Ånd.
Ikke alle, der vil kaldes kristne, er kristne.
Men er der en sådan Ånd og kraft over Guds folk i dag, at vranglærerne tvinges til at gå ud, eller er det snarere ved at blive sådan, at de sande kristne tvinges ud?...

Læs hel afsnittet på:
Shafan.dk/artikler