Er Den katolske Kirke en sekt?

--------------------------------------------------------------------------------
Den katolske katekismus fra 1927 siger:

"Hvorfor kaldes den katolske kirke også den ene saliggørende kirke? –
Den katolske kirke kaldes også den ene saliggørende kirke, fordi den alene af Kristus har fået det hverv at føre menneskene til salighed, samt midlerne dertil.
Et gammelt ord siger: ”Udenfor Kirken er der ingen frelse”.
Dette er sådan at forstå: Hver den, der ved sin egen skyld står udenfor den katolske kirke, kan ikke blive salig.


Hvo, som derimod uden sin egen skyld står udenfor Kirken, men ærligt søger sandheden og af bedste evne stræber efter at erkende og leve efter Guds vilje, han er ganske vist udadtil ikke katolik, men i sit indre tilhører han Kirken og kan derfor også blive salig.
Ikke desto mindre er det vanskeligere for ham, eftersom han savner Kirkens rige nådemidler, f. eks. det hellige messeoffer, alterets helligste sakramente, skriftemålet og den sidste salvelse."
-------------------
Citeret fra onlinedebat.kristeligt-dagblad.dk
-------------------
Læs artikler:
Emne-akivet/Katolicisme.
Teologi for evangeliet skyld.
Hvorfor er jeg lutheraner?