Mener arabiske skolebøker motvirker fred.

----------------------------------------------------------------------------------
Klippet fra:
Dagen.no
23.07.07.

Egyptiske og saudi-arabiske skolebøker fremmer jødehat og forherliger hellig krig og martyrium.

Dette hevder den engelske historikeren David G. Littman. Siden 1986 har han representert en rekke ikke-statlige organisasjoner, såkalte NGOs, i FNs menneskerettighetskommisjon i Geneve. For tiden representerer han danske Association for World Education og jødiske World Union for Progressive Judaism.

Littman deltok denne helgen på sommerkonferansen til den norske avdelingen av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Der holdt han foredrag om saudi-arabiske og egyptiske skolebøker og «den snikende islamismen i FN».

Rystende rapporter.
Ifølge Littman har harde utfall mot ikke-muslimer, og særlig jøder, lange tradisjoner i skolebøker i muslimske land. Og han understreker at dette ikke har endret seg. Han hevder det er galt når arabiske talsmenn påstår at bøkene skiller nøye mellom antisionisme, altså motstand mot staten Israel, og antisemittisme, motstand mot jøder.

Belegget for påstandene henter han i undersøkelser av lærebøker gjort av Center for Monitoring the Impact of Peace (CMIP) siden 2000.

Senteret har lagt fram rapporter om Israel, Den Palestinske Autoriteten, Syria, Saudi-Arabia og Egypt - alle med grundig dokumentasjon og referanser - og i oktober 2006 om Iran. De palestinske, syriske og iranske rapportene er rystende, men jeg skal begrense meg til to stater, som er betraktet som allierte for fred, Egypt og Saudi-Arabia, sa Littman til tilhørerne på IKAJ-konferansen.

Unik egyptisk status.
Association for World Education delte for tre år siden ut en rapport om egyptiske og en om saudi-arabiske lærebøker i FNs underkommisjon for menneskerettigheter. I Egypt har man gått gjennom 103 skolebøker fra tidsrommet 1999 - 2002.
Disse inneholder ifølge Littman tallrike eksempler på forherligelse av hellig krig, eller jihad.
Littman mener beskrivelsene av jihad er så brutale at de ikke kan forstås i rent åndelig betydning. Blant annet viser han til oppfordringer til å bekjempe de vantro«til de blir svake, staten deres forsvinner og de underordner seg styret under islams lov» og til å halshogge vantro, i tillegg til «svært negative beskrivelser av jøder».

Intet jødisk individ er portrettert i positive vendinger, unntatt noen bibelske nøkkelfigurer, tradisjonelt oppfattet som muslimer, og Albert Einstein, sa Littman.
Han synes Egypt egentlig burde vært et forbilde fordi landet har en unik status i den arabiske verden.
Egypt er i posisjon til å gi et eksempel for alle arabiske land i retning av fred og stabilitet i regionen. Noen av funnene i lærebøkene er skuffende, og andre er svært sjokkerende, sa Littman, og la til at dette bryter med UNESCOs standarder.
Likevel er dette aldri blitt kritisert eller fordømt - så vidt jeg vet - av FNs menneskerettighetsorganer.

Kritiserer jøder og kristne.
I undersøkelsen av 93 saudi-arabiske lærebøker, hovedsakling fra tidsommet 1999 - 2001, har man også vurdert bildet av kristendommen og Vesten.

Vesten er kilden til det onde som har rammet den muslimske verden. Vestlig demokrati er totalt avvist. Når det gjelder jødene, siterer rapporten religiøse referanser til dem som en ond nasjon - i deres relasjoner med arabere og muslimer, og i verdenshistorisk sammenheng. Deres forsvinning er derfor ønskelig, sa Littman.

Trenger gjennomgang.
Selv om Littman mener situasjonen er alarmerende, understreker han at intellektuelle arabisk-muslimske stemmer i økende grad tar et oppgjør med forherligelsen av jihad og nedsettende omtale av ikke-muslimer. Men han savner at religiøse ledere og folk flest i disse landene følger etter.
Det er på tide å undersøke systematisk skolebøkene til alle landene som er medlemmer i FN, og særlig de som er medlemmer av Rådet for menneskerettigheter, poengterte Littman.
Han mener det er lite håp om fred i Midtøsten og ellers i verden om skolebøker ikke gjenspeiler tolerante holdninger.
DAGEN