Vatikanet fornærmer protestanter.

--------------------------------------------------------------------------------
Fra vårtland.no
10.07.07.
Et nytt dokument fra Vatikanet vekker skarpe reaksjoner.
Vatikanet utstedte nylig en doktrine som sier at Den katolske kirke har en mye viktigere rolle i Guds frelsesplan enn andre kirkesamfunn....

Det var Kongregasjonen for Troslæren i Den katolske kirke som presenterte doktrinen der det står at «kirken som ble grunnlagt av Jesus Kristus opprettholdes gjennom Den katolske kirke».Kongregasjonen sier at mens andre kristne samfunn kan spille en rolle i å bringe mennesker til frelse, er det i Den katolske kirke at «Kristi kirke konkret finnes på denne jord».

Får ikke hete kirke.
I dokumentet trekkes det et klart skille mellom ortodokse kirker som «har beholdt gyldige sakramenter», og derfor bør anerkjennes som søsterkirker, og protestantiske kirker som ikke har holdt i hevd den eukaristiske tilstedeværelsen, og ikke nyter apostolisk suksesjon, og derfor ikke «kan kalles kirke» i ordets rette forstand.
Læs mere her.