'I Mesterens Lys' - Kristendom eller New Age?

-------------------------------------------------------------------------------
Klippet fra:
Imesterenslys.dk

Uddannelse til tjeneste for jorden, medskabningen og menneskeheden i Jesu Kristi guddommelige lys.

”I Mesterens Lys” er optaget af, hvordan vi kan bringe heling til jorden, vore jordiske medskabninger og det miljø, vi deler, og til menneskeheden. Vi længes efter at se en verden, som er hel. Vi tror, at Gud i Kristus ønsker at gøre vor verden hel i sit guddommelige lys.
Denne heling begynder i os selv, og den leves ud i vore relationer til vore medmennesker og medskabninger. Den finder sit udtryk i forskellige former for ”lysarbejde”, f.eks. i trioer og helingstjeneste for jorden og menneskeheden ved fuldmåne.
I Mesterens Lys indbyder til en grund-uddannelse på én weekends varighed eller 3 aftener.

Ved grundkurset vil blive mulighed for en indvielse til at være en lysets tjener i slutningen af weekenden.

Der tilbydes en overbygning: ”Uddannelse til tjeneste i Jesu Kristi hjertes og gudsmoders hjertes gralsfællesskab”.

Ved overbygningen er der yderligere en indvielse.

Undervisningen på grundkurset vil omfatte:
Bøn og meditation (f.eks. Jesus-bønnen og visualiserende meditation, primært over begivenheder i Mesterens liv).

Naturen som åbenbaringsbog, naturlig magi, menneskets ansvar for naturen.
Lysarbejde i kristen spirituel tradition, herunder arbejde i trioer, cirkler og helingstjenester.

Undervisningen på overbygningen vil omfatte:
Første modul omhandler bl.a. rosenkransen og dens fire mysterier samt tidebønnen samt dåb og helliggørelse, herunder nådegaver til tjeneste.

Andet modul omhandler Jesu undervisning om discipelskab med særlig vægt på Johannes-evangeliet, nadveren samt en indføring i Jesu-hjertemystikken og Jesu hjerte-litaniet.
Læs mere her.
------------------------------------
"Jeg ved, at når jeg er borte, vil der komme glubske ulve til jer, og de vil ikke skåne hjorden.
Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk for at få disciplene med sig." Ap.G. 20.29-30.

"Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem."Matt. 7.15-16a.
--------------------------------------------------------------------------------