Visionen om Verdens Forenede Religioner.

---------------------------------------------------------------------------------
Klippet fra:
UriDanmark.dk

URI begyndte som en vision, der voksede frem i 1995 gennem en interreligiøs tjeneste, som blev afholdt i San Francisco for at højtideligholde FN’s 50 års jubilæum. Visionen var at skabe et initiativ, hvorved mennesker fra forskellige trosretninger kunne arbejde dagligt for fred.

Det var William Swing, Episkopal Biskop for Californien, som fik visionen, og som tiltrak grupper af interesserede. Han blev grundlægger og præsident for URI’s Global Council. Visionen er at arbejde for tilblivelsen af et internationalt forum, en netværksbevægelse, som er for verdens religioner, hvad FN er for verdens nationer.
Læs mere her.
-----------------------------------

Nyt interreligiøst initiativ har set dagens lys.
Af Søren Hauge og Karsten Thomsen.

Lørdag den 11. september (2004) mødtes 20 personer fra 12 forskellige spirituelle traditioner og religioner i Teosofisk Forening i Århus for at etablere en århusiansk samarbejdskreds indenfor De Forenede Religioners Initiativ.
Deltagerne havde udgangspunkt i Folkekirken, Bahai, Brahma Kumaris, Islam, Teosofi, Buddhisme, Reiki, Liberal Katolsk Kirke, Sufisme, Scientologi, Unitarisme & The Diamond Approach, og deltagerne tog del i begivenheden i deres egenskab af at være en kreds af mennesker med forskellig spiritualitet og tro, der samtidig ønsker interreligiøs dialog og samarbejde. En tilsvarende samarbejdskreds stiftes fredag den 24. september i København....

Både aktive i IKON, I Mesterens Lys og Areopagos har derfor besluttet at engagere sig. Også fra katolsk side og bl.a. fra kvækere og baptister har responsen været imøde-kommende, foruden at muslimer, sikhere og folk fra mange andre grupperinger har vist interesse i København og Århus.
---------------------------------
Artiklen har været bragt i bladet IKON/2004.
Læs mere
her.
---------------------------------
"Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.
Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå." Efes.6.12-13.

Læs også:
Den antikristelige tid.
--------------------------------------------------------------------------------