Guds Ord om lovene og statsstyrelse.

---------------------------------------------------------------------------------
Uddrag af 'Bønneopprop'.
Fra Akademi for Kristen Folkeopplysning,
25. maj 2008.


”Gud er på tronen ennu – og så lenge Han sitter der er det ingen grunn til mismot.” H. E. Nissen.

Guds Ord om lovene og statsstyrelse:
Jeremias 2, 8: ”Prestene sa ikke: Hvor er Herren? Og de som syslet med loven, kjente meg ikke, og hyrdene falt fra meg, og profetene spådde ved Baàl og fulgte dem som ikke kan hjelpe.” Profeten undres på om noe hedningefolk har forlatt sine guder – som Israel gjorde det, og vi nå forlater Gud.
Esaias 5, 20: ”Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke,-”
Esaias 10, 1: ”Ve dem som gir urettferdige lover og utsteder fordervelige skrivelser,-.”
Salme 2, 10: ”Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare I dommere på jorden! Tjen Herren med frykt og juble med beven”.
Hoseas 10, 4: ”De har talt tomme ord, svoret falsk, inngått forbund, og retten skyter opp som giftige urter på markens furer.”
Salomos ordspråk 25, 5: ”Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget med rettferdighet.’
29, 2: ”Når rettferdigheten kommer til makten, gleder folket seg; men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.”
29, 19: ”Når de ugudelige får makt, får synden makt; men de rettferdige skal se deres fall med glede.”
29, 18: ”Uten åpenbaring blir folket tøylesløst; men lykkelig er den som holder loven.”
29, 25: ”Menneskefrykt fører til snarer, men den som setter sin lit til Herren, blir berget.”

----------------------------------------------
Læs hele bønneoppropet her.