Vækkelse eller forførelse i endetiden?

Fra IDAG.no
28. maj 2008.


Døde står opp - lamme går - døve hører.
Jeg er overbevist om at dette er begynnelsen på endetidens vekkelse. Det sier Aida Seehuus Flaaten etter at hun har vært i USA og besøkt Lakeland-vekkelsen til evangelist Todd Bentley... Læs mere her.
Læs også Forførelsen tager til....
------------------------
Fra Bibelen Online:
v3 Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?«
v4 Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild!
v5 For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild.
v6 I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden.
v7 For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv.
v8 Alt dette er begyndelsen på veerne.
v9 Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn.
v10 Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.
v11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.
v12 Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.
v13 Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Mtt. 24,3-13.