En vækkelse uden Jesus?

------------------------------------------------------------------------------
Klippet fra Tidenstegn.blogspot.com
Indlæg i DagenMagazinet.no,
25. juni 2008.
Af Arne Helge Teigen.

Lakeland-bevegelsen.
"Av det jeg til nå har sett av Todd Bentley (i Lakeland), kan jeg ikke forstå at han er representativ for evangelisk kristendom. Ordet om korset og budskapet om å få alt av nåde uten å ha fortjent det leter jeg forgjeves etter. Om det likevel skulle finnes, preger det verken hans forkynnelse eller lære.
Bentleys forkynnelse preges derimot av noe ganske annet. Gjentatte ganger hevder han at Guds velsignelse og manifestasjoner er belønning for menneskets egne prestasjoner. Dersom man "elsker Gud og holder hans bud", eller dersom en har et rett hjerte, kan man oppnå Guds velsignelse. Dernest taler Bentley svært mye om seg selv, sine samtaler med engler, sine himmelreiser og sine egne store gjerninger. " (Arne Helge Teigen i Dagen 25. juni 2008.)

Lakeland er et eksempel på vår tids nye "samfunn" som det er mange av nå. Vi må alltid se etter hvilken plass Jesus har - i enkeltpersoner så vel som i kirker og organisasjoner. NDH.
-----------------------------------
Læs også på Shafan.dk Vækkelse i bibelsk betydning
---------------------------------------------------------------------------------------