WillowCreek.dk sadler om.

-------------------------------------------------------------------------------
Fra WillowCreek.dk

Uddrag af pressemeddelelse!
Juli 2008.

Med baggrund i en økonomi, der trods succes med afholdelse af bl.a. Global Leadership Summit (GLS), ikke lever op til de budgetterede forventninger, ønsker landsleder Martinus Nielsen at fratræde sin stilling efter afholdelse af GLS den 3. og 4. oktober 2008.
Bestyrelsen har taget dette ønske til efterretning og har benyttet anledningen til at tage arbejdet op til revision. En ny fremtidig organisationsmodel er derfor under udarbejdelse, bl.a. med det formål at sikre en stabil økonomi og dermed videreførelsen af GLS. Dette søges realiseret med udgangspunkt i, at arbejdet i Willow Creek Danmark fremover hovedsageligt skal drives af frivillige ressourcer, hvorfor assistent Karen Krogh Christensen også fratræder sin stilling med udgangen af oktober 2008...
Læs mere her.
-----------------------------------------------------------------------------