Guds ord, det er vort arvegods...

--------------------------------------------------------------------------------

Uddrag af artikel fra Budskabet,
Nr. 5 - 2008.
Af stud theol. Henrik West.

Den nye Aftale er gennemsyret af bibelkritisk teologi, som kommer til udtryk i alvorlige problemer omkring kristologien og frelseslæren for slet ikke at tale om indledningerne. Desuden står den for et fuldstændigt brud med dansk oversættelsestra­dition, idet man har opgivet ord som synd, nåde, pagt, hellig, salig, retfærdig, vidne, åbenbare, forkynde osv.

Selvom Bibelen på hver­dagsdansk ikke har den samme bibelkritiske baggrund, så er den alligevel kendetegnet ved nogle af de samme problemer: uklarhed i kristologien og frelseslæren, opgivelse af bibelske hovedord og ikke mindst unøjagtige oversættelser.
-----------------------------------
Læs hele artiklen Nyere danske bibeloversættelser.
Læs mere om Bibelen på hverdagssprog
her.
---------------------------------------------------------------