Hvem er Ørkenfædrene?

---------------------------------------------------------------------------------

Fra Lighthousetrailsresearch.com
Af Ray Yungen.

I den tidlige middelalder levede der en gruppe eremitter i de vildsomme områder i Midtøsten.
De blev kendt i historien som Ørkenfædrene.

De opholdt sig i små, isolerede samfund for at vie deres liv fuldstændigt til Gud uden forstyrrelser.
Den Kontemplative bevægelse har rødder tilbage til disse munke.
Det var dem, som først promoverede mantraet som et bede-redskab.

En meditations-kyndig knyttede denne forbindelse, da han sagde:

”Meditations-praksis og leveregler hos disse tidligste kristne munke har stor lighed med sådanne hos deres hinduistiske og buddhistiske, asketiske brødre fra adskillige riger i Østen. Skønt Jesus og hans lære var deres inspiration, så antyder den meditative teknik, som de indoptog for at finde deres gud, enten et lån fra Østen eller en spontan genopdagelse. Disse Ørkenfædres skikke har haft indflydelse på kristent munkevæsen indtil i dag.”

Ørkenfædrene troede, at så længe deres attrå efter Gud var oprigtig… kunne hvad som helst bruges for at nå Gud. Hvis en metode virkede for hinduerne til at nå deres guder, så kunne kristne mantras bruges til at nå Jesus.

På mange måder var Ørkenfædrene ligesom Kain - ivrig efter at behage, men ikke villige til at lytte til Herrens belæring og gøre, hvad der er rigtigt. Man kan ikke bebrejde dem for deres hengivenhed, men man kan bestemt bebrejde dem for mangel på dømmekraft.

”Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys.
Du har forkastet dit folk, Jakobs hus, for de er fulde af Østens væsen og af trolddom som filistrene, og det vrimler med fremmede.

Deres land er fuldt af sølv og guld, og der er ingen ende på deres skatte; deres land er fuldt af heste, og der er ingen ende på deres stridsvogne.
Deres land er fuldt af afguder, de tilbeder deres hænders værk, det deres fingre har lavet.
Mennesket skal bøjes og manden ydmyges.”

Esaj. 2,5-9.
-------------------
Læs her.
------------
Oversæt. Lis J.
------------------------