Luthersk Mission har fået nye vedtægter.

--------------------------------------------------------------------------------
Fra dlm.dk
24. oktober 2008.

Det fremlagte vedtægtsforslag, som er blevet udarbejdet af afdelingsformændene og landsstyrelsen, blev vedtaget på LM's delegeretmøde med enkelte justeringer for at komme forskellige indvendinger i møde....
Strukturmæssigt betyder det, at Delegeretmødet nedlægges, og at ledelsen i LM fremover udgøres af en generalforsamling, hvor der både kan sidde mænd og kvinder, samt et læreråd, som sammen med landsstyrelsen har det overordnede ansvar på vegne af hele foreningen....
Læs mere her.
--------------
Fra Bibelen Online:

"En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt." 1. Tim. 2,11.
------------------------------------------------------------------------------------