Det siger partierne om vielse af homoseksuelle.

-------------------------------------------------------------------------------
Fra Kristendom.dk
20. november 2008.


Skal det være muligt for homoseksuelle at blive gift i kirken? Og hvem skal træffe den beslutning - kirken eller politikerne? Få styr på partiernes holdning her.

Det Konservative Folkeparti.
De Konservative afslår at træffe en politisk beslutning om lovliggørelse af homoseksuel vielse. - Christiansborg skal ikke bestemme de indre anliggender i kirken. Det her ønske skal komme fra folkekirken eller fra de andre trossamfund og ikke fra et eller flere politiske partier, siger kirkeordfører, Charlotte Dyremose...

Socialdemokraterne.
Hos Socialdemokraterne er holdningen, at ægteskabsloven skal være kønsneutral. Men kirkeordfører Karen J. Klint påpeger, at Socialdemokraterne kun forholder sig til den juridiske del af spørgsmålet...

Socialistisk Folkeparti.
-Vi synes det skal være muligt for homoseksuelle at blive viet på linie med heteroseksuelle i folkekirken, og vi skelner ikke imellem partnerskab og ægteskab,...

Liberal Alliance.
Hos Liberal Alliance er man klar til at lave den politiske ændring i ægteskabsloven, der giver homoseksuelle samme rettigheder som heteroseksuelle.

Venstre.
- Vi går ikke ind for vielse af homoseksuelle i folkekirken. Dette skal ses i lyset af, at det i dag er muligt for homoseksuelle at blive viet på rådhuset...

Enhedslisten.
- Selvfølgelig skal homoseksuelle kunne vies ligesom alle andre. Staten skal ikke blande sig i et trossamfunds anliggender, men så længe stat og kirke ikke er adskilt, er det jo relevant, ...

Dansk Folkeparti.
Dansk Folkeparti går ikke ind for kirkelig vielse af homoseksuelle. Kirkeordfører Jesper Langballe mener, at registreret partnerskab er et godt tiltag, der har fjernet nogle arveretslige problemer, men ægteskab mellem homoseksuelle kan ikke komme på tale...

Det Radikale Venstre.
Kirkeordfører i Det Radikale Venstre, Bente Dahl, synes ægteskab mellem homoseksuelle er en god idé, og hun har kun et enkelt forbehold.- Det springende punkt er, at nogle præster ikke efter egen overbevisning ønsker at foretage vielserne. De få må kunne fritages, netop fordi det drejer sig om tro og religion, siger hun...
Læs mere her.