13 ubibelske ytringer fra 'The Shack'.

---------------------------------------------------------------------------------
Fra Perilous Times

Ytringer fra ”The Shack” med rødt – Guds reaktion med sort. (Sidetallene refererer til den engelske udgave af bogen.)

1. Gud Fader blev korsfæstet sammen med Jesus. - Side 96.
Da Guds øje er rent og ikke tåler synd, siger Bibelen, at Gud ikke ville se på sin enbårne søn, da han hang på korset og bar vor synd. (Habakuk 1:13; Matt. 27:46).

2. Gud er begrænset af sin kærlighed og kan ikke udøve retfærdighed. - Side 102.
Bibelen erklærer, at Guds kærlighed og Hans retfærdighed er to sider af samme sag – på lige vilkår en del af Guds personlighed og af Guds karakter. (Esaj. 61:8; Hoseas 2:19)

3. På korset tilgav Gud hele menneskeheden, hvad enten de angrer eller ikke. Nogen vælger et fællesskab med Ham, men han tilgiver dem alle uden hensyn hertil. - Side 225.
Jesus forklarede, at kun de, der kommer til Ham, vil blive frelst. (Joh. 14:6)

4. Hierarkiske strukturer – hvad enten det er i kirken eller i regeringen – er af det onde. - Side 122.
Vor Gud er ordenens Gud. (Job. 25:2)

5. Gud vil aldrig dømme mennesker for deres synder. - Side 120.
Guds Ord inviterer igen og igen mennesker til at flygte fra Guds dom og tro på Jesus Kristus, Hans søn. (Rom. 2:16; 2. Tim. 4:1-3)

6. Der er ikke en hierarkisk struktur i guddommen, kun en cirkel af enhed. - Side 122.
Bibelen siger, at Jesus underordnede sig Faderens vilje. Dette betyder ikke, at den ene person er højere eller bedre end den anden; blot unik. Jesus sagde: ”Jeg er kommet for at gøre Hans vilje, som sendte mig. Jeg er her for at adlyde min Fader”. Jesus sagde også: ”Jeg vil sende jer Helligånden”. (Joh. 4:34, 6:44, 14:26, 15:26)

7. Gud underordner sig menneskelige ønsker og valg. - Side 145.
Det være langt fra Gud at underordne sig os. Jesus sagde: ”Smal er den vej, der fører til livet”. Vi må underordne os Ham i alle ting – til Hans ære og på grund af, hvad Han har udrettet for os. (Matt. 7:13-15)

8. På grund af kærlighed vil retfærdigheden aldrig ske fyldest. – Side 164.
Bibelen lærer, at når Guds kærlighed bliver afvist, og når frelses-tilbuddet bliver forkastet, må retfærdigheden ske fyldest. Ellers har Gud ladet Jesus Kristus dø på korset uden grund. (Matt. 12:20; Rom. 3:25-26)

9. Evig fordømmelse eller pine i helvede findes ikke. - Side 248.
Jesu egen beskrivelse af helvede er klar – den kan ikke fornægtes. (Luk. 12:5; 16:23)

10. Jesus går sammen med alle mennesker på deres forskellige veje til Gud, og det betyder ikke noget, ad hvilken vej man kommer til Ham. - Side 182.
Jesus sagde: ” Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” (Joh. 14:6)

11. Jesus bliver til stadighed forvandlet sammen med os. - Side 182.
Jesus, som bor i himmelens pragt, sidder ved Guds højre hånd og styrer og regerer universet. Bibelen siger: ” Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.” (Hebr. 13:8; Jak. 1:17)

12. Der er ingen brug for tro eller forsoning med Gud, da alle vil komme med til himlen. - Side 192 og 122.
Jesus sagde: ” Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet.” (Joh. 3:15; 3:36; 5:24; 6:40)

13. Bibelen er ikke sand, da den reducerer Gud til et stykke papir. - Side 65 -66, side 134 og side 198.
Bibelen er indblæst af Gud. Der var ganske vist mange mænd i 1800-tallet, der satte pennen til papiret (så at sige), hver af forskellig profession og fra forskellig baggrund, men Helligånden indgød Guds ord i deres arbejde. Disse mænd skrev det samme budskab fra 1. Mosebog til Joh. Åbenbaring. (2. Tim. 3:16)
------------------------
Oversæt. Lis J.
------------------------
Læs også:
Advarsel: "The Shack" - "Hytten" - indeholder New-Age momenter.
Dansk anmeldelse af "The Shack" - "Hytten".
-------------------------------------------------------------------------------