'De ti Bud' - i Bibelen og i Luthers Katekismus

------------------------------------------------------------------------------
Fra Sand.omvendelse.dk
11. januar 2009.
Af René Vester.

Der var for nylig en præst der her på siden, spurgte mig hvad de rigtige ti bud var. For han mente at Luthers katekismus (som reelt set bare er en kopi af den romersk katolske) viste de rigtige ti bud. Men sandheden er at de ti bud der står der, kun indeholder ni af bibelens bud.

For at kompensere for det manglende bud, har man så delt det sidste bud op i to. Jeg har ikke nogen voldsom anklage på Luther for at begå den fejl. Og jeg har vist nok også forklaret hvorfor før. Men denne præst mente at jeg ikke kunne læse bibelen ordentlig, for han kunne ikke se at dette var et problem. Men her er de så, bibelens ti bud, og ikke menneskers ti bud. Og jeg har nummereret dem i den officielle rækkefølge.

"Gud talede alle disse Ord og sagde:
Jeg er HERREN din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke gøre dig noget udskåret Billede eller noget Afbillede af det, som er oppe i Himmelen eller nede på Jorden eller i Vandet under Jorden; du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg HERREN din Gud er en nidkær Gud, der indtil tredje og fjerde Led straffer Fædres Brøde på Børn af dem, som hader mig, men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

3. Du må ikke misbruge HERREN din Guds Navn, thi HERREN lader ikke den ustraffet, der misbruger hans Navn!

4. Kom Hviledagen i Hu, så du holder den hellig! I seks Dage skal du arbejde og gøre al din Gerning, men den syvende Dag skal være Hviledag for HERREN din Gud; da må du intet Arbejde udføre, hverken du selv, din Søn eller Datter, din Træl eller Trælkvinde, dit Kvæg eller den fremmede inden dine Porte. Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende Dag hvilede han; derfor har HERREN velsignet Hviledagen og helliget den.

5. Ær din Fader og din Moder, for at du kan få et langt Liv i det Land, HERREN din Gud vil give dig!

6. Du må ikke slå ihjel!

7. Du må ikke bedrive Hor!

8. Du må ikke stjæle!

9. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din Næste!

10. Du må ikke begære din Næstes Hus! Du må ikke begære din Næstes Hustru, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel eller noget, der hører din Næste til!"

(Jeg har brugt 1933 oversættelsen for at undgå copyrightproblemer med bibelselskabet pga. et længere citat.)

Hos den protestantiske, og den romersk katolske kirke, har man udeladt det andet bud om ikke at lave sit eget billede af Gud og tilbede det. Istedet har man så taget det sidtste bud og delt det i to. Således at det nu bliver “du må ikke begære din næstes hus” og bagefter kommer så “Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom”...
Læs mere her.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------