En oplyst race?

----------------------------------------------------------------------------------
Hindu Swastika.
Fra Carylmatrisciana.com
5. december 2008.


Tyskland var i 1920erne og 1930erne i social og økonomisk desperation, og de spejdede efter en leder, som ville fri dem fra den store depression. Manden med løfter om håb var Adolf Hitler. En mand i slægt med det okkulte og en ”stadig tro på astrologi”.[1]

Han hævdede, at han var ordineret af Gud til at indvarsle 1000 år i fred og fremgang med en super race af mennesker. Hitler, der studerede Blavatsky’s The Secret Doctrine” (Det teosofiske selskabs bibel), manipulerede en hel nation til at overdrage sin kollektive sjæl til ham. [2]

Arierismen, troen på en superrace, er en grundlæggende lære i det Hinduistiske kastesystem. Det var også Hitlers forskruede "logiske" begrundelse for udslettelsen af 6 millioner jøder og dertil millioner andre ”urene” racemæssigt og socialt belastende.

Den samme holdning til eliten fremavles af New Age synspunktet om menneskets kommende ”kvantespring i intellektets evolution”, hvilket vil skabe en ny ”vækket” og ”oplyst” race. [3] Men der vil ikke være plads for de, som gør modstand imod denne transformerede, okkulte verden.

Guruer undskylder vanviddet og grusomhederne i Holocaust som værende et resultat af en mangelfuld karma. Endog Gandhi tryglede briterne om at overgive sig til Hitler. ”Hitler er ikke en ond mand”, sagde han til dem. [4]

Neale Donald Walsch siger i en af sine populære ”Conversations with God” -bøger, at Gud fortalte ham følgende:

”Jeg elsker ikke ”god” mere end, jeg elsker ”ond”. Hitler kom i himlen. Når du forstår dette, vil du forstå Gud. [5]

Hitler gjorde ikke nogen fortræd. På en måde forvoldte han ikke lidelser, han gjorde en ende på den. [6]

De fejltagelser, som Hitler gjorde, gjorde ikke nogen fortræd eller skade på dem, hvis død han var skyld i. Disse sjæle blev løst fra deres jordiske trældom, ligesom sommerfugle dukker frem fra en kokon.” [7]

Jeg finder det forbløffende, at selvom der igennem Walsch kommer sådanne udtalelser, var hans ”Conversation with God”- bøger på ”New York Times” bestseller-liste i over to år og solgte millioner af eksemplarer.

Skønt de fleste mennesker vil sige, at det, der skete i Tyskland under Hitler, var en ugerning, som aldrig må gentage sig, så tilpasser New Age til stadighed folk til samme tankegang. De, som nægter at blive oplyst eller opvækket (til den indre guddom), står i vejen for verdens healing og må fjernes. Barbara Marx Hubbard, en produktiv New Age skribent og taler, kalder dette for ”udvælgelses-processen". [8]

For folk i Vesten symboliserer hagekorset (Swastika) Nazismen, men for Hinduer er det et meget velkendt symbol på magt, og det ses stadig i mange indiske templer. I sand New Age ånd så Føreren sig selv som en global leder og tog det i brug. I sit vanvid efter verdensmagt og dominans udtalte Hitler:

”Jeg måtte opmuntre ”de nationale” følelser af hensigtsmæssige årsager; men det var allerede bevidst, at ”nations”-ideen kun havde en midlertidig værdi. Den dag vil komme, hvor det, der er kendt som ”nationalisme”, praktisk talt vil være hørt op med at eksistere - endog her i Tyskland. Det, der vil tage dets plads i verden, vil være et universelt samfund af mestre og overherrer.” [9]

De fleste tænker ikke på Hitler som New Ager og bestemt ikke som Hindu, men hans filosofi om menneskets ”guddommelighed” var helt på linie med det panteistiske syn:

”En ny variant af mennesket er ved at udskille sig. Den gamle mennesketype vil kun have en forkrøblet eksistens. Al kreativ energi vil blive koncentreret i den nye type… Jeg måtte kalde de to varianter (af mennesket) det gode menneske og massedyret… Mennesket bliver gud - det er den simple kendsgerning. Mennesket er gud i skabelsen.” [10]

Når praktisk talt et helt land kunne blive bedraget og tryllebundet af Adolph Hitler i 1930erne, hvor meget mere udsat er så ikke vor generation—en generation, som så gladeligt har taget mystik og New Age filosofi til sig?

Som ung kvinde under 2. verdenskrig sluttede Diet Eman sig til den hollandske modstandsbevægelse. I sin fængslende og sande historie, Things We Couldn't Say, foretager hun en interessant sammenligning imellem det hollandske folk og det tyske folk på den tid:

”Hollænderne havde en lang tradition for at tænke selv, og ikke bare sluge, hvad de offentlige sagde til dem. De har tradition for ikke bare at følge trop, som tyskerne - for mig at se - gjorde. Vor ”ikke følgen ordrer” gjorde livet besværligt for tyskerne - mere besværligt, end de havde troet, det ville blive. De måtte balancere på en line i behandlingen af os.

En tysker ved navn Seyss-Inquart - den ansvarlige for Nazismen i Holland - prøvede på at overbevise os om, at vi tilhørte den storslåede ariske race, og at vi skulle være ovenud glade for, at vi var blevet accepteret. Men – helt simpelt – mange hollændere fulgte aldrig ordre. [11]

Jeg ser mange, som dem i det tyske samfund i 1930erne, gå frit omkring i US og i hele den vestlige verden. Kristne i fyldte biler suser af sted fra den ene konference til den anden for at lære om menigheden, lederskabet, smågrupperne og lignende. Men jeg antager, at det, de lærer, ikke er opøvelse i at være gode lærere, men snarere en subtil indslusning i at være gode tilhængere, lullet i søvn og bragt hinsides al selvstændig tænkning.

”Følg efter, følg efter, følg efter!” synger dagens kor af ledere, og hele tiden synger de en pris til Østens koncepter og okkulte praksis. Vor måde at tænke på – og ikke tænke på – er ved at blive radikalt forandret, og hovedparten af folk, inklusiv de kristne, ser endog ikke, hvad der sker. (Fra Out of India af Caryl Matrisciana, side 213-216.)
Read here.
-----------------
Oversæt Lis J.
------------------

Notes:
1. William Shirer, The Rise and Fall of the Third Reich (New York NY: Simon & Schuster, First Touchstone edition, 1981), p. 837.
2. Paul and Phillip Collins, The Ascendancy of the Scientific Dictatorship (Book Surge, LLC, 2006), p. 86.
3. Eckhart Tolle, The Power of Now (Novato, CA: New World Library and Vancouver, BC: Namaste Publishing, First paperback printing, 2004), p. 67; terms "awakened" and "enlightened" throughout book.
4. Richard Grenier, "The Gandhi Nobody Knows," ("Commentary," March 1983, published monthly by the American Jewish Committee, New York, NY, http://history.eserver.org/ghandi-nobody-knows.txt, accessed 8/2008).
5. Neale Donald Walsch, Conversations with God, Book 1 (New York, NY: Penguin Putnam, First Hardcover edition, 1996), p. 61.
6. Neale Donald Walsch, Conversations with God, Book 2 (Charlottesville, VA: Hampton Road Publishing Company, 1997), p. 56.
7. Ibid., p. 42.
8. For more information on Barbara Marx Hubbard's "selection process," read Warren Smith's Reinventing Jesus Christ (Conscience Press).
9. Jim Keith, Casebook on Alternative 3 (Lilbum, GA: IllumiNet Press, 1994), p. 151.
10. Hermann Rauschning, Hitler Speaks (Kessinger Publishing, LLC, 2006), p.p. 241-242.
11. Diet Eman, Things We Couldn't Say (Silverton, OR: Lighthouse Trails Publishing, LLC, 2008), p. 126.