Obama og de trosbaserede partnerskaber.

------------------------------------------------------------------------------
Fra Kristeligt-dagblad.dk
11. februar 2009.

Obama fyrer op under trosinitiativ.
USA’s præsident Obama vil via det kontroversielle ”trosbaserede initiativ” give religiøse grupper en større rolle både socialt og politisk


… Blandt det opgraderede kontors øverste prioriteter er tværreligiøse relationer, fattigdomsbekæmpelse og styrkelsen af fædres rolle i samfundet.
Der findes i USA ”en godhedens kraft, som er større end staten”, forklarede præsident Obama, da han præsenterede sine planer for initiativet…
Læs mere her.
-------------------------------------
Fra Lighthousetrailsresearch.org
Kilde: Kjos Ministries.

Tros-baseret partnerskab: Sælger vore sjæle i tjenestens navn.

Den 5. februar 2009 underskrev præsident Obama en Executive Order - en ændring af EO 13199, signeret af Georg W. Bush - og grundlagde dermed det nye "White House Office of Faith-Based and Neighborhood Partnerships" (Det Hvide Hus's kontor for Tros-baserede og Nærheds Partnerskaber).

I sektion 1. om politik hedder det:

”Det amerikanske folk er nøgledrivværket i det fundamentale skifte i vort land, og få institutioner er nærmere på folket end vore tros-baserede og andre nære organisationer. Det er af afgørende betydning, at ”The Federal Government” (Den føderale Regering) styrker sådanne organisationers formåen… til effektivt at yde tjenester i samarbejde med føderale, statslige og lokale styrelser, samt med andre private organisationer, selvom… de forbyder etablering af religioner… ”.

”Ved jernhård vurdering og ved at tilbyde teknisk assistance må Den føderale Regering sikre, at de organisationer, som modtager føderale pengemidler, opnår mærkbare resultater med hensyn til at fremme velbegrundede offentlige formål.”

Sidste sommer gav Obama os en specifik oversigt over sit planlagte ”partnerskab imellem regeringen og tros-baserede og non-profitable samfundsgrupper”. Meget af det var baseret på den nye fortolkning af det første ændringsforslag…

Obama’s ”tros-baserede partnerskaber” er ikke baserede på tro på Gud!

Frasen er designet til at bedrage amerikanerne, udradere ”offensive” sandheder, udskifte kristne præsteskaber med sekulære tjenester og bringe evangeliet til tavshed iblandt de, der mest af alle behøver det. Som Hilmar von Campe advarer, så vil det i stedet for ”cutte det amerikanske folks forbindelsen til Gud… ” [10]

”Vi må lyde Gud mere end mennesker”, sagde apostelen Peter for to tusinde år siden. Bekendende kristne kan ikke give efter for regler, der vil kvæle deres frihed til at dele Guds ord med hinanden. [Se God’s guidelines for Christian service ("Guds retningslinjer for kristen tjeneste", se nedenfor)].

I mellemtiden må vi forberede os på at stå overfor en modvilje, som ville have været utænkeligt for seks tiår siden i dette ”frihedens land” - - selv om det syntes normalt i totalitære dele af Europa.

Presset til at gå på kompromis breder sig hurtigt. Hvordan kan vi modstå det?... Click here to read this entire article.

From: http://www.crossroad.to/
-------------------------------
Fodnote:
10. Hilmar Von Campe, Defeating the Totalitarian Lie (Crane, Missouri: HighWay, 2008), p.3.
--------------

Guds retningslinier for kristen tjeneste.

1. Tag jer af de nødlidende: Jesus sagde: ”Men elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen. Så bliver jeres løn stor, og I bliver den Højestes børn, for han er god mod de utaknemlige og onde. Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig.” Luk. 6: 35-36. Men –

2. Vogt jer for bindende kontrakter:
”Du må ikke slutte pagt med dem og deres guder. De må ikke blive boende i dit land, for at de ikke skal få dig til at synde imod mig. Dyrker du deres guder, bliver det en snare for dig.” 2. Mos. 23:32-33.

3. Vis Guds kærlighed og giv Ham æren: ”Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.” Matt. 5:16.

4. Begynd med Guds børn: ”For den, der giver jer et bæger vand at drikke (i Mit navn, K.J.), fordi I hører Kristus til, sandelig siger jeg jer, han skal ikke gå glip af sin løn.” Mark. 9:41.

5. Lad ingenting forhindre Guds vidnesbyrd i og igennem jer: ”... og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed ... ” 1. Peter 3:13-17.

6. Tjen Gud - ikke verden:
”Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helligånden: »Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til.« Ap.G. 13:2.

7. Nå ud og udrust disciple: ”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matt. 28:18-20.

8. Erkend altid, at Gud er kilden til styrke og visdom: “Stol på Herren af hele dit hjerte,og støt dig ikke til din egen indsigt.” Ordsp. 3:5.
--------------
Oversæt. Lis J.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------