'Kirkevækst' i Sverige.

---------------------------------------------------------------------------------
Fra Dagen.se
3. marts 209.

Därför växer vissa missionskyrkor...
Framgångsrikt med Alpha.

I sin c-uppsats vid Teologiska högskolan i Stockholm har han frågat pastorerna i de församlingar som tagit in flest nya medlemmar på bekännelse om hur deras församlingar gått tillväga för att locka människor till tro och församlingsgemenskap.
- Det jag kommit fram till är att Alpha, som är en grundkurs i kristen tro, varit ett framgångsrikt koncept. En annan viktig slutsats är att man försökt anpassa gudstjänsterna så att vanliga människor kan ta till sig det som sägs.
Inspirationen har hämtats från bland annat den amerikanska Willow Creek-rörelsen, som bland annat arbetar med sökarvänliga gudstjänster och ledarskapsutveckling...

Læs mere
her.
---------------------
Om Alpha-kursus læs her.
Om Willow Creek læs her.
--------------------------------------------------------------------------------