Erstatningsteologi er ubibelsk.

Fra leder i DagenMagazinet.no
11. juni 2009.

Sionisme — et honnørord.
«Kristen sionisme er vranglære», forkynner sogneprest Jens Olav Mæland i et større intervju i det siste nummeret av NLMs blad Utsyn. Mæland foreleste nylig om sine tanker om Israel og sionismen på Misjonssambandets Fjellhaug Misjonsskole i Oslo. Han har også nylig gitt ut boken «Glemt av sine egne», som handler om samme problematikk. Sognepresten er selv er tidligere lærer på Fjellhaug...

...For oss er det vanskelig å forstå at man som ærlig bibelleser kan unngå å legge merke til alle løftene om jødefolkets tilbakevendelse til sitt land. Slik sett er sionismen dypest sett en bibelsk tanke. Jens Olav Mæland bruker sionismen som et skjellsord. For oss er det imidlertid et honnørord.

Læs mere her.
Læs også Kristen sionisme er ikke vranglære.
--------------------------------------------------

Fra Bibelen Online:

"På den dag rejser jeg Davids faldne hytte; jeg tætner revnerne, rejser det, der er revet ned, og genopbygger den som i fortidens dage, så at de kan tage hele Edom i besiddelse og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren, og han vil gøre det... Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren din Gud."
Amos. 9, 11-12 og 15.