Obama og synkretisme.

Fra Vårtland.no
10. juni 2009.

Obama bruker Jesus mer enn Bush.
...I forrige uke talte USAs president, Barack Obama, i Kairo. Her fortalte han om sin kristne tro. Og for å illustrere sitt ønske om forsoning mellom kristne og muslimer, brukte han en historie fra Koranen hvor Muhammed, Jesus og Moses ber sammen...
Læs mere her.
------------------------
Om synkretisme læs mere her.