Om godtroenhed iblandt de kristne.

Fra Bibelsk Tro.
Nr. 4 - 2003.
Av Carl Fr. Wisløff.


Om å bedømme ånder i forkynnelsen.
Jeg kom over et gammelt nummer av tidsskriftet Budskabet (nr. l - 1982); og der leste jeg at det finnes svært meget av godtroenhet blant kristne mennesker idag. Man synes å ta imot alt nytt med glede; advarsler lytter man nødig til. – Dette er da visst så sant som det er sagt.

Hvis noe er karakteristisk for åndssituasjonen i kirkelige kretser i dag, så er det nettopp godtroenheten overfor nær sagt alle åndelige strømninger som ytrer seg i samtiden. Derimot er man ytterst uvillig til å høre på kritikk ut fra Bibelen og kirkens bekjennelse; slikt blir raskt satt på plass som ‘ortodoksisme’ og som ‘kjetterjakt’. Alt er godt – unntagen de som sier at ikke alt er godt...
Læs mere her.

-----------------------
Fra Bibelsk Tro.
Nr. 5 - 2003.
Av Guttorm Raen.

Godtroenhet er ingen kristen dyd.
Bibelen nevner godtroenhet overfor underlige fenomener – både religiøse og andre – som et typisk trekk for endetiden. Falske profeter skal få mange tilhengere fordi de legger vekt på tegn og under (Matt. 24,24)...
Læs mere
her.
---------------------------------------------
Fra Bibelen Online:

"Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem!" Efes. 5,6-7.