Kirkevækst versus "De gamle stier."


Udarbejdet af Lis J. og
PE Haahr, 2004.
Hent som pdf-fil her.

Hovedpunkter i kirkevæksttænkningen sammenlignet med det, der præger luthersk-evangelisk tænkning. Belyser afgørende og grundlæggende forskelle i skematisk og overskuelig form. PEH.
------------------------------------------------------------------