Vekkelse og åndskamp.

Fra Shafan.dk
Ved Andreas Michelsen.

Men det er slett ikke alt som kalles "begeistring" for Jesus som er vekkelse i bibelsk forstand! Dette er viktig å være klar over. Vi må spørre: Er det Bibelens Jesus? Er det den korsfestede og oppstandne Frelser som blir herliggjort og forkynt?

Dette er et aktuelt og viktig spørsmål når det nær­mer seg avslutningen. Jesus ber sine venner om å være åndelig edruelige og våkne i endetiden: "Om noen da sier til dere: Se, her er Messias, eller der, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig: Se, jeg har sagt dere det på forhånd" (Matt 24,23-25)... Læs mere her.

Fra bogen "Åndskampen i himmelrommet" af Dag Risdal.