Maleri af en menighed i forfald.

Fra tidsskriftet "LYS".
Nr. 4 - 2009.
Av Ludvig Hope.


Det var en kunstner som skulle male et billede som skulle forestille en menighet i forfall. I stedet for å male en gammel ruin malte han til alles forbauselse en prektig bygning, hvor man gjennom den åpne portal så den rikt utskårne prekestolen og meget annet skjønt. Men ved inngangen hang en liten bøsse med påskriften: ”Til misjonen”, og der hvor gavene skulde legges, var malt et veldig spindelvev....
Læs hele artiklen: Kristendom og kunst.