Israels statsminister taler i FN.

Fra Bbif.no
24. september 2009.

Benjamin Netanyahu talte imot holocoustfornektelsen og antisemittismen fra Irans president Ahmadinejad. Netanyahu takket og roste de FN-land og delegater som ikke møtte opp, eller forlot salen da Ahmadinejad talte dagen før.

De land som ikke var tilstede eller forlot salen da Mahmoud Ahmadinejad talte var Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Danmark, England, Frankrike, New Zealand, Israel, Italia, Sverige, Tyskland, Ungarn og USA.

"Jeg roser dere. Dere stod opp for moralsk klarhet" sa Netanyahu til disse.

De fleste av de 192 landene, blant dem Norge satt i salen og hørte på Ahmadinejad.
.
"Men til dere som ble igjen i salen - sier jeg, på vegne av det jødiske folket, mitt folk og anstendige folk hvorsomhelst:
.
Har dere ingen skam, har dere ingen anstendighet...Hvilken skjensel, hvilket hån mot FN’s pakt, sa Netanyahu til disse FN-delegasjoner.
.