Den overmodige frygter ikke Gud.

Fra Tidenstegn.blogspot.com/
Fra kommentar til 1. Peters Brev kap. V.
Af Nils Dybdahl-Holthe.

Gud har et stort arbeid med å vise oss hvorledes vi er og på den måte knuse alle tanker om å berge seg selv, eller å hjelpe til med frelsen.
David sier i Salme 103,11b at Guds miskunnhet er mektig over dem som frykter ham. Men det er bare de som har sett seg selv i lys av Guds ord, som frykter Gud. Den overmodige gjør ikke det. Han synes han har litt å rose seg av....
Læs hele bibelstudiet kap. 5, side 7 her.