Postmodernismens utfordringer til forkynnelsen.

Fra Jon.kvalbein.no/
Foredrag FBB, 25. Oktober, 2008.

Min disposisjon har tre hovedpunkter:
1. Først vil jeg gi en kortfattet beskrivelse av modernismen og postmodernismen.

2. Deretter vil jeg si litt om hvordan samfunnslivet og kirkelivet i Norge er blitt påvirket av en postmoderne tankegang.

3. Til slutt vil jeg ta fram noen tanker om hvordan den kristne forkynnelsen bør møte den postmoderne utfordringen...
---------------------