At se frem til Hans genkomst.

Uddrag af artikel fra Letusreason.org/
Af Mike Oppenheimer.

Fire gange i Åbenbaringsbogen siger Jesus: ”Ja, jeg kommer snart” (to gange i kapitel 22). I slutningen af Åbenbaringsbogen (Åb. 22:17) står der: ”Og Ånden og bruden siger: »Kom!«” som et sidste kald til frelse for de, som læser denne bog. Og Bibelens sidste bog slutter med: ”Han, der vidner om dette, siger: »Ja, jeg kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus” (v. 20).

Åbenbaringsbogen fortæller os, at der er en velsignelse forbundet med at læse denne bog, høre ordene fra denne profeti og bevare de ting, som er skrevet i den; for tiden er nær. (Åb. 1:3).

Håbet i urkirken og op igennem århundrederne har været Kristi komme - først for sin kirke og dernæst for at grundlægge sit Kongedømme på jord. Men i dag er tankegangen ændret. Mange forbereder sig ikke på og spejder ikke efter Hans komme. I stedet for arbejder de på, at kirken skal overtage jorden. Dette skal gennemføres ved – igennem kirken - at indsætte Guds regler for styrer og regeringer. Ved først at gøre dette, tror de, at de vil klargøre verden til Hans andet komme. Men noget mangler – det er, at vi går til Himlen.

Vi er kun befuldmægtigede til at bringe mennesker til Hans Rige på én måde – ved at prædike evangeliet. Ingen steder bliver vi bedt om eller givet autoritet til at bringe Hans Rige til jorden eller indsætte Hans regering på jorden. Det er Kristus selv, som vil gøre dette. Jeg tror, at vi har set et skifte i evangelisationen og forståelsen af de sidste dage samt forbindelsen til Jesu genkomst. Dette skifte har allerede haft indflydelse på hoveddelen af kirken i dag... Read more here.
--------------------